Ochrana osobních údajů

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. 

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@parnicistic.cznebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

Používáme Facebook cookies, které výhradně používáme pro zlepšení komfortu vašeho přihlašování. Při prvním přihlášení pomocí sociální sítě Facebook jste informování o charakteru užití vašich osobních dat (jméno, příjmení, email...). Kompletní odpojení shopu (vymazání veškerých osobnívh dat) od vašeho FB účtu můžete pak kdykoliv provést v uživatelské sekci "Osobní údaje".