Parní čištění dopravníkových pásů

OspreyDeepclean nabízí širokou nabídku různých standardních dezinfekčních jednotek pro dopravníkové pásy. Obrovské množství různých typů, modelů a rozměrů dopravníků a výrobků však nutně vyžaduje přizpůsobit řešení hygienickým požadavkům a prostředí, ve kterém dopravník pracuje.

 

Dezinfekční řešení OspreyDeepclean jsou navržena vysoce kvalifikovanými specializovanými konstruktéry našeho vývojového oddělení v Německu za použití nejnovějšího 3D CAD softwaru.

Na základě údajů z předběžného průzkumu jsme klientům schopni poskytnout rozpočtový odhad. Plná nabídka podléhá schválení výkresů a specifikací požadavků na úroveň dezinfekce. Nejsou-li výkresy k dispozici, může OspreyDeepclean vyslat technika, který zjistí nejlepší umístění a změří dopravníkový pás za účelem zajištění dezinfekčních jednotek.

Ověřená technologie

 1. dezinfekční jednotkou se dosáhne snížení o 3-4 logaritmické stupně měřeno přístrojem pro testování ATP/proteinů
 2. snížení kontaminace bakteriemi E. coli, Listeria, Salmonella o 99,99 %
 3. snížení výskytu pozitivních alergenů pod 5 ppm, např. mandle, gliadin, arašídy, sezam, sója, atd.
 4. k dispozici jsou zkušební protokoly a případové studie z různých potravinářských oborů
 5. technologii suché páry schválila Campden BRI Food Research Association

Přínosy výrobků

 • automatizací manuálních úkonů je dosaženo konzistentních výsledků
 • žádné pohybující se díly, žádné riziko kontaminace výrobku
 • velmi nízká spotřeba vody a menší potřeba spoléhat se na chemikálie
 • vhodné pro suchá prostředí (pekárny) a hygienické prostory
 • hloubkové čištění na místě, rychlejší provedení dezinfekce
 • zanechává dopravníkový pás suchý, čistý a dezinfikovaný
 • dekontaminuje dopravníkové pásy, např. od baktérií E. coli, Salmonella a Listeria
 • vyšší hygienické normy a HACCP (analýza rizik a kritických kontrolních bodů)
 • významný přínos pro životní prostředí