Průmysl

Naše řada průmyslových parních čističů byla speciálně vybrána  tak, abychom vyhověli přísným normám čistoty požadovanými průmyslovými uživateli.

 

Minimální prostoje 

Naše řada průmyslových parních čističů byla speciálně vybrána  tak, abychom vyhověli přísným normám čistoty požadovanými průmyslovými uživateli a poskytli tak nesrovnatelné hloubkové čištění, kdekoli a kdykoli je to nutné s minimálními prostoji.

Tradiční ruční čištění se obvykle provádí s potenciálně nebezpečnými chemikáliemi, které nedosahují požadovaných norem. Suchá pára –  vytvořená pod tlakem při teplotách až 180°C – rozpustí mastnotu, okamžitě ničí bakterie a dezinfi kuje každý povrch, jehož se dotkne. Pára rovněž pronikne trhlinami a štěrbinami a do dalších těžko dosažitelných oblastí.  

  • Vylepšená baktericidní účinnost – dostupné CCFR studie
  • Čištění s minimem prostojů
  • Snižuje spotřebu vody a chemikálií a doprovodná rizika

 

Produkty: