Stravování

Dnešní hektické prostředí stravování a prodeje potravin čelí neustálé výzvě k zachování nejvyšších čisticích norem za nejnižší cenu.

 

Ekonomická hygienická řešení

Tlaky ze strany veřejnosti a vlády široce propagované  médii  přinášejí celé téma bezpečnosti potravin pod drobnohled. OspreyDeepclean hygienické systémy převyšují všechny regulační požadavky na hygienu potravin zvýšením vlastních odborných schémat HACCP. Neexistuje bezpečnější nebo cenově výhodnější cesta jak zajistit, aby hygienické čisticí metody byly plně optimalizované, než je zavedení techniky čištění suchou párou. 

  • Vylepšený soulad s normami HACCP
  • Okamžitě čisté a suché povrchy připravené k použití
  • Snižuje spotřebu vody a chemikálií a doprovodná rizika

 

Produkty: